Ale kam to postavím?

 http://mobilnidomy-az.cz/mobilni-dum/chalet-rp1111/To je jedna z výhod a důvodů, proč se mobilním domům tak daří. Mobilheim je sice podle výkladu ministerstva pro místní rozvoj také „stavba“, podléhající stavebnímu zákonu, ale jen v omezené míře. Stavební úřad pouze zaujímá stanovisko k výběru místa pro umístění mobilheimu. Nebudete ho asi moci postavit vedle národní kulturní památky, nebo v místě, kde je stavební uzávěra z důvodu výskytu vzácných živočichů. Ale tam, kde to územní plán dané lokality umožňuje není důvod, proč dům neumístit. Takže dostanete pouze územní souhlas a pak už můžete jen zaparkovat a vytáhnout zpod podvozku opěrky.Hlavně! nepotřebujete stavební povolení ani kolaudaci!

Kamkoliv?

No, doporučuje se vybrat místo, kde je možno se připojit na elektřinu, vodu, případně i kanalizaci. Přece jen je hloupé svítit svíčkami a pro vodu chodit s kbelíky půl kilometru k obecní studni, že? Připojení se děje u elektřiny prostou zásuvkou 230V, voda a odpad jsou napojovány pružnými napojeními. V zimě je samozřejmě nutno i přívod vody a odpad opatřit účinnou izolací proti zamrzání. Plyn se vozí v propan-butanové bombě a jeho přívody jsou z bezpečnostních důvodů vedeny pod domem.